Aglomeracija Pitomača
Učitavanje...
Web stranicu zbog njezinih funkcionalnosti nije moguće otvoriti u pregledniku Internet Explorer
Preusmjereni ste automatski na preglednik Microsoft Edge.
Internet Explorer zbog tehničkih nedostataka ne može pravilno učitati traženu Web stranicu.
Preporučujemo pregled Web stranice u preglednicima kao što su:
Google Chrome, Brave, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, and Opera.

Napreduju radovi na Aglomeraciji Pitomača

23.05.2022.

U Pitomači i Kladarama, od samog početka izvođenja radova izvedeno je 11.859 metara gravitacijskog i 5.347 metara tlačnog cjevovoda te se izvode kućni priključci odvodnje i vodoopskrbe te sanacija kolnih prilaza. U Dravskoj ulici u Pitomači izvedeno je 4.192 metara gravitacijskog cjevovoda i 1.425 metara tlačnog cjevovoda.

Komponenta A projekta

U Pitomači i Kladarama, gradilište je u potpunosti formirano i izvedeni su radovi na polaganju kanalizacijskog kolektora. Izvode se i radovi na trasama polaganja gravitacijskog cjevovoda DN 315 s pripadajućim revizijskim oknima na kolektorima, a ukupno je izvedeno 2.115,40 metara, dok je tlačnog cjevovoda ukupno izvedeno 1.386 metara. Na trasi D2 izvode se obnove kolnih ulaza te je izvedena crpna stanica CS-Pitomača 4. Isporučen je modul za crpne stanice: CS Greda-1, CS Greda-2, CS Greda-4, CS Pitomača-1, CS Pitomača-4, CS Dravska-2, CS-Kladare- 1, CS-Kladare-2, CS-Kladare-3 i CS-Kladare-4. Izvedene su AB ploče crpnih stanica CS Istok 6 i Istok 3. Isporučeno je i kućište crpne stanice CS -Greda 2. Izvode se radovi pripreme za kućne vodovodne i kanalizacijske priključke.

Komponenta B projekta

U Dinjevcu i Grabrovnici do sada izvedeno 3.518 metara tlačnog i 7.495 metara gravitacijskog cjevovoda te sada slijede radovi ispiranja i CCTV snimaka cjelokupnog izvedenog cjevovoda. Komponenta C projekta Na komponenti C, Otrovanec Izvedeno je snimanje izvedenog stanja te se izvode radovi na obnovama kolnih ulaza i manji radovi CS-u.

Komponenta D projekta

Na komponenti D, Stari Gradac gradilište je u potpunosti formirano i izvode se radovi na obnovi kolnih ulaza, ugradnja garnitura za ispiranje, dio trasa kolektora je snimljen CCTV, ispiranje gravitacijskog kolektora i postavljen je koncentrator za daljinska očitanja.

Sveukupno, projektom će se izgraditi 49.285 metara gravitacijske i 15.741 metara tlačne kanalizacije, 29 crpnih stanica kojima će se povećati stupanj priključenosti na odvodnju. Planira se i povećanje priključenosti na postojeći javni sustav vodoopskrbe kroz izvedbu dodatnih 1.650 priprema kućnih priključaka vodoopskrbe.