Aglomeracija Pitomača
Učitavanje...
Web stranicu zbog njezinih funkcionalnosti nije moguće otvoriti u pregledniku Internet Explorer
Preusmjereni ste automatski na preglednik Microsoft Edge.
Internet Explorer zbog tehničkih nedostataka ne može pravilno učitati traženu Web stranicu.
Preporučujemo pregled Web stranice u preglednicima kao što su:
Google Chrome, Brave, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, and Opera.

Važnost Projekta "Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača"

13.02.2022.

Projektom “Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Pitomača” obuhvaćeni su radovi na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda te rekonstrukcija i dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Svrha projekta je povećanje priključenosti za 1650 kućanstava na sustav vodoopskrbe te 2068 priključaka na sustav javne odvodnje.

To direktno utječe na kvalitetu života stanovnika na području Općine Pitomača za naselja Pitomača, Otrovanec, Dinjevac, Grabrovnica, Kladare i Stari Gradac.

Jedna od važnost projekta je smanjenje regionalnih razlika u Hrvatskoj radi socijalne stabilnosti.